„Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre spoločnosť Euro kameň“


EURO KAMEŇ – rozvoj zručností zamestnancov


Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobnej haly pre spracovanie kameňa spoločnosti EURO KAMEŇ s.r.o.