Lomový a drvený kameň

Popis

V ponuke máme niekoľko druhov kameňa s nakládkou v našom lome v Spišskom Podhradí:

  • drvené kamenivo – frakcie: 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 0/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, 0/32, 0/63, 0/125, 0/250
  • cyklopský kameň
  • lomový netriedený kameň
  • lomový triedený kameň
  • regulačný kameň
  • alpinkový kameň
  • okrasný kameň do skalky

Pre informácie o ponuke a dostupnosti lomového a drveného kameňa nás kontaktujte:

Ing. Matúš Mucha, vedúci lomu: 0905 739 347